Indkøbskurv

Luk

Reklamation

Købelovens mangelsregler gælder for varekøb.

SoeShops.dk giver efter købeloven forbrugerne en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at du kan klage over fejl og mangler ved varen, som er opstået indenfor 24 måneder efter købet. Reklamationsretten betyder, at du kan få en defekt vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er forårsaget af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
Du skal reklamere inden for rimelig tid efter, at sådan en fejl eller mangel er eller burde være konstateret. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Vi tilbagebetaler dine (rimelige) fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returneringen af varen, når reklamationen er berigtiget. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Du kan klage ved at kontakte os via e-mail til: hej@soeshops.dk. Afhængigt af den konkrete situation, vil du modtage yderligere instruktioner.

Produktet skal sendes til:
Inger Øster // SoeShops.dk
Klodsborgvej 1
7130 Juelsminde 
Danmark
Tlf: (+45) 75 68 20 88

Email: hej@soeshops.dk
Når du returnerer varen, bedes du samtidigt så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. 

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Der er i Januar 2016 vedtaget ny lovgivning ift. forbrugerklageloven. I tilfælde af reklamation eller andet vil vi altid gerne hjælpe. Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte SoeShops.dk på tlf +(45) 53 88 89 98 eller email hej@soeshops.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

I tilfælde at parterne ikke kan blive enig og har du bopæl i et andet EU-land end Danmark henviser vi til EU kommisionens hjemmeside - Online Dispute Resolution

Hej!

Indtast din e-mailadresse for opdateringer, rabatter, kampagner og meget mere!

Søg på webshoppen